Liitto

PIVIKO toimii pääsääntöisesti piirroskuvallisten virtuaalikoirien näyttelyjärjestänä. Vaikka PIVIKO on vFCI:n alainen liitto, toimii PIVIKO varsin itsenäisenä järjestänä; koulutamme tuomarimme sekä pidämme yllä muotovaliolistojamme itse. Kaikki piirroskoirien muotovalionarvot, kansainvälisetkin, anotaan piirroskoirille PIVIKOn, ei vFCI:n eikä YVNL:n kautta.

Liiton on tarkoitus palvella piirrettyjen virtuaalikoirien näyttelytoimintaa kokonaisuutena. Mikäli ongelmatilanteita ilmenee joko liiton toiminnassa tai ylläpidon kanssa kommunikoinnissa, toivomme teidän jättävän niin negatiivista kuin ehkä positiivistakin palautetta liiton e-mail osoitteeseen deehukka@gmail.com.

Historia

PIVIKO perustettiin vuoden 2006 alkupuolella tukemaan piirrettyjen virtuaalikoirien asemaa virtuaalimaailmassa. Oli pantu merkille, etteivät piirroskoirat saa ansaitsemaansa huomiota virtuaalimaailmassa - niiden käyttö jalostuksessa oli vähäistä ja vaikka harrastusmahdollisuuksia pääosin oli aivan samalla tavalla kuin valokuvallisillakin, puuttuivat piirroskoirien piiristä kokonaan näyttelyt. Asiaa ryhdyttiin korjaamaan.

Virtuaalikoiraharrastajien omalla foorumilla, karvaturrit.netissä, heräteltiin keskustelu piirroskoirista ja niille pystytettävästä näyttelyihin painottavasta liitosta. Pitkällisten äänestysten ja moninaisten sekä monimuotoisten keskustelujen jälkeen PIVIKOn tarkoitus oli pääpiirteissään muotoutunut. Näin jäätiin odottelemaan itse sivujen valmistumista ja toiminnan alkamista.

Viimein, huhtikuussa 2006, PIVIKO avasi ovensa yleisölle ylläpitäjänään ja perustajanaan Frosty.

Frostyn oli kuitenkin luovuttava vallasta kesällä 2007 omien kiireidensä vuoksi, ja hän antoi ystävällisesti liiton seuraavien ylläpitäjien, Sigitiuksen ja Minnean, käsiin. Vuoden 2009 elokuussa liitto vaihtoi jälleen omistajaa: A.t. ja Joanna ottivat ohjakset pitääkseen liiton aktiivisina, sillä entiset ylläpitäjät alkoivat kärsiä kiireestä hekin.

Kaikki ei kuitenkaan aina suju odotetun mukaisesti, joten liitto palasi vuoden 2011 alkupuolella jälleen Sigitiuksen hoteisiin, tällä kertaa ylläpitäjäparina cantarel. Vuosien 2012-2016 välisen ajan liiton puikoissa toimi Susityttö ja vuoden 2016 alussa liitto siirtyi Shadyn hoteisiin. Vuonna 2020 liiton ylläpitoon vaihtui Dee.

     

© 2006-2021 PIVIKO     Ulkoasun kuvat © Sigitius, Viirunen & Juinttu